Házasság

Isten örök terve, hogy a férfi és a nő a házasságban eggyé legyen: „Nem jó, hogy az ember egyedül van, alkossunk hozzá illő segítőt is.” (Ter 2,18) „Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettő.”

Ezt a kapcsolatot Jézus szavaival nemcsak megerősíti, hanem szentségi rangra emeli: „Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.” (Mt 19), vagyis arra rendeli a házasságot, hogy Isten kegyelmét, szeretetét is közvetítse a házastársaknak egymáson keresztül.

A Biblia még ezt is írja: „Az Úristen az emberhez vezette az asszonyt.” Ebben az odavezetésben hinni kell, – nemcsak két ember választja egymást, hanem Isten is őket önmaga és egymás számára. Isten a legjobbat adja Ádámnak, hisz Isten jó.

Mit ad a házasság szentsége a házasoknak?

 • Segít a hűségben, hogy a két ember kapcsolata, – akik az örökké élő Istenhez kapcsolják az életüket, – örök legyen.
 • Segít, a házaspárok egymás iránti szeretetében, elfogadásában, gyengédségben, kibékülésben.
 • Segít, hogy társai legyenek egymásnak – nem vetélytársak, hanem segítőtársak.
 • Segít a gyerekvállalásban, hogy megszülethessen a megfogant élet, a gyermek elfogadásában és nevelésében, hogy jól tudják felnevelni gyermekeiket, legyen lelki, szellemi, fizikai és anyagi erejük ehhez a feladathoz.

A házasság örök,

 • mert Isten szeretete Örök.
 • mert „Isten férfinak és nőnek teremtette az embert” – egy­más nélkül csak fél emberek, együtt válnak egésszé.
 • mert „…a kettő egy testté válik.” – Többet le nem csatolható egyik sem a másikról, minthogy a saját testemről sem csatolhatom le kezemet, mert a másiké szebb.

Fontos, hogy a házasság örök és felbonthatatlan, mert ez biztonságot jelent – Istenbe kapaszkodunk az Örök hűségbe, – és mert csak ez ad biztonságot a család, a gyermekek számára. A szülők mutatják Istent, rajtuk keresztül lesz a gyermek számára érthető Isten.

*

Jelentkezés a házasságkötésre:

Az egyházi házasságkötésre plébániánkon lehetőleg a házasságkötés tervezett időpontja előtt hat hónappal személyesen kell jelentkezni: a kitöltött adatlappal lelkipásztorainkat kell megkeresni fogadóóra idején, vagy külön időpontot egyeztetve az irodán, telefonon avagy a plébánia email címén – lsd. Plébániánk elérhetősége.

jelentkezési lap letölthető (vagy a plébánián kérhető).

A jelentkezési lap kitöltéséhez az alábbi adatok és dokumentumok szükségesek:

 • Személyes adatok (név, születés hely, idő, vallás, keresztelés helye, ideje, szülők neve, vallása, lakcím, telefon)
 • Tanúk adatai (név, születési név, vallás, lakcím)

Továbbá

– Két katolikus fél esetén:

 • Vőlegény és a mennyasszony  három hónapnál nem régebbi kiállítású keresztlevele – ezt arról a plébániáról kell kikérni, ahol keresztelték őket.
 • Ha a jegyesek egyike sem lakik plébániánk területén, akkor a menyasszony lakhely szerinti plébániájáról engedélyt, azaz elbocsátót kell kérni (a két keresztlevél már szükséges hozzá).
  A budapesti lakosok ezen a térképen tudják megkeresni a lakhelyük szerint illetékes plébániát.

– Ha az egyik fél katolikus, a másik nem (nem katolikus keresztény, más vallású, felekezeten kívüli)

 • A katolikus fél három hónapnál nem régebbi keresztlevele – ezt arról a plébániáról kell kérni, ahol keresztelték őt,
 • Ha a katolikus fél nem lakik plébániánk területén, akkor a lakhely szerinti plébániájáról engedélyt, azaz elbocsátót kell kérni,
 • A másik félnek nyilatkozattal igazolnia kell szabad állapotát (hogy nem házas)
 • Ha a másik fél özvegy, akkor elhunyt házastársa halotti anyakönyvének másolatával,
 • Ha a másik fél elvált, akkor polgári házasságkötésének felbontásáról szóló okirat-másolata,
 • Ha a másik félnek érvénytelenített házassága volt, akkor az egyházi bíróság ítéletének másolata.

Időpontot csak a személyes jelentkezés és a kitöltött adatlap alapján tudunk előjegyezni.
A szükséges dokumentumokat legkésőbb az esküvő előtt egy hónappal le kell adni.

Jegyesoktatás

Házasságot kötni majd’ mindenki tud, képes rá. Házasságban élni azonban komoly elköteleződést jelent. Ezért az egyházi házasságkötésre közös jegyesoktatással készítjük fel jegyespárjainkat.

A jegyesoktatás nem tud megtanít a jó házasságra, de segít abban, hogy a jegyesek a hitben elindulva, jó viszonyítási pontokat és példákat kapva, Isten segítségével és Istennel élő kapcsolatban élve jól tudják megtalálni házasságukban saját boldogságuk útját.

A plébániai jegyesoktatás minden esztendőben kb. február közepétől május elejéig tart, heti rendszerességgel az esti órákban – időpontját a templomban, honlapunkon és  ahirdetőtáblán közzé tesszük. A tíz találkozó nem csak a szentség tartalmáról és a szertartás menetéről szól, hanem gyakorló házasok, szakemberek osztják meg tapasztalataikat. A találkozókon lehetőség van kérdezésre, beszélgetésre, közös gondolkodásra is.
(Egyéni felkészítés esetén a jegyespár eskető papjával kell egyeztessen a jegyesoktatásról és arról írásos igazolást kell hoznia.)

Az Országúti Ferences Plébánia azokat a párokat fogadja házasságkötésre, akik ezeken az összejöveteleken részt vesznek.

Az esküvő szertartása itt letölthető.