Ferences Közösség

A Margit körúti ferences közösség tagjai:


P. Berhidai Piusz
tartományfőnök


P. Horváth Achilles
gvardián, káplán, FVR asszisztens

P. Lendvai Zalán
vikárius, ökonómus, plébános,


fr. Kiss Didák
a rendház szolgálatában


P. Szendrei Miklós
lelkipásztor


P. Harsányi Ottó dr.
a római Pontofica Universitas Antonianum professzora


P. Lukovits Milán
lelkipásztor, a Mária Rádió műsorigazgatója, a FVR országos asszisztense


P. Kovács Rafael
gyóntató
 
P. Kovalcsik Cirill
lelkipásztor, szentkúti gyóntató


fr. Weisz Rókus
sekrestyés


P. Whitehouse Domonkos dr.
lelkipásztor

fr. Angyal Jeremiás
szociális gondozó (GH), a beteg testvérek és a rendház szolgálatában

fr. Jackánics Fülöp
provinciai titkár, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára,
a Szent Angéla Iskola hitoktatója 


P. Szabó Péter
a Szent Angéla Iskola lelkésze, hivatásgondozó, szentkúti gyóntató