Ferences Közösség

A Margit körúti ferences közösség tagjai:


P. Berhidai Piusz
tartományfőnök


P. Horváth Achilles
gvardián, káplán, provinciai evangelizációs animátor

P. Lendvai Zalán
definitor, vikárius, ökonómus, plébános,


P. Frajka Félix dr.
lelkipásztor


P. Szabó József
lelkipásztor,
a
z ASK lelki asszisztense, pesti gyóntató


fr. Kiss Didák
a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája vezetője, a provincialát munkatársa


P. Szendrei Miklós
lelkipásztor


P. Harsányi Ottó dr.
a római Pontofica Universitas Antonianum professzora

P. Lukovits Milán
a Szent Angéla Iskola vezető lelkésze és tanára, a Mária Rádió műsorigazgatója


P. Kovács Rafael
gyóntató


fr. Weisz Rókus

sekrestyés

P. Whitehouse Domonkos dr.
lelkipásztor

P. Szoliva Gábriel dr.
definitor, jelöltmagiszter, lelkipásztor, a Szent Angéla Iskola tanára és kisegítő lelkésze, A Magyar ferences Könyvtár és Levéltár vezetője


fr. Jackánics Fülöp
a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára,
a Szent Angéla Iskola hitoktatója 


fr. Mészáros Levente
a Gondviselés Háza szociális gondozója és az idős testvérek szolgálatában