Ministránsok

Korosztály: 8 éves kortól, fiúk számára

Bemutatkozás: Mint minden plébánián, a ministráns közösség története nálunk is hosszú évtizedekre nyúlik vissza. A Margit körúti ferences templomban azért is nagy ez az időszak, mert több mint ötven éven át egyetlen egy testvér tartotta kézben a ministránsokat, az ő kezében futottak össze a szálak. Az a több száz ministráns, akiket Borbély Achilles testvér sekrestyésként összefogott, ma már családos ember vagy pap, szerzetes. Achilles testvér sok szép hivatás elindítója volt, de hálát adunk Istennek a családos hivatásokért is, hiszen az édesapák közül ma sokan hozzák jó szívvel gyermekeiket ministrálni.
A ministráns közösség ma már eléri a 40 főt, ami indokolttá tette, hogy két csoportban foglalkozzunk a plébániánkon szolgáló gyermekekkel: egy ún. mikró csapatot (7-12 éves korosztály) és egy ún. makró csapatot (13-18 éves korosztály) hoztunk létre.

Egy-egy foglalkozás sok játékkal, versennyel, beszélgetéssel, liturgikus ismeretek bővítésével és természetesen liturgikus próbákkal telik. A gyermekeknek, fiataloknak lehetőségük nyílik arra is, hogy templomunk rejtettebb zugaival és kincseivel megismerkedjenek (pl.: sekrestye, raktár, torony és a templomtető féltve őrzött rejtekei). Ezek mind újabb ismereteket, ugyanakkor pedig vonzerőt is adnak a ministráns csapatnak. Ezek mellett egy-egy foglalkozáson és utána lehetőség nyílik a személyesebb beszélgetésekre, lelkivezetésre, szentgyónásra is, melyre a fiataloknak nagy igényük van.
Bő két évtizeden át nyaranta ministránstalálkozót és – focikupát rendeztünk Esztergomban a többi ferences plébánia (Pasarét, Gyöngyös, Szécsény, Szeged, Szombathely, Zalaegerszeg, Kárpátalja, Érsekújvár) ministránsaival együtt. Ez a találkozó, mely kb. 120-150 ministráns együttlétét jelentette, alkalom egymás megismerésére, barátságok kialakítására, szentmisékre, lelkiéletre, szentgyónásra, hivatásról való beszélgetésre, játékokra és kirándulásokra is. A korosztályonként megrendezett focikupa mindig nagy élmény, igazi sportvetélkedő a gyermekek, fiatalok számára.
A ministrálás, a hetenkénti összejövetelek és a nyári tábor és bicajtúra mellett évközben is szervezünk kirándulásokat, szombati focizást, mégpedig nem titkolt szándékkal: ezeket a gyermekeket és családtagjaikat igazi közösségbe szeretnénk szervezni, mely segít a mai világban, hogy keresztény hitükben megerősödhessünk. Fiúk jelentkezését várjuk, hiszen azt szeretnénk, hogy a ferences plébániákon a hivatások száma rajtuk keresztül is növekedjen.

Találkozók: vasárnap 9.15, a családos szentmisék előtt

Kapcsolat: zalan[kukac]ferencesek.hu