Harangtörténet

Az Országúti Szent István első vértanú templomának harangjai
(A 2010. november 29-i helyszíni szemle alapján):

A déli toronyban két harang lakik:

  • Szent Antal harang               70 cm Ø          ~170 kg                  1921.
  • Szent Katalin harang            58 cm Ø          ~100 kg                  1921.

 A Szent Antal harang feliratai – az első szöveg közepén dombormű látható: karján a gyermek Jézust tartó Szent Antal:

SZENT ANTAL
JÉZUSKA KEGYELTJE, SZEGÉNYEK VÉDŐJE
PÁRTFOGOLJ BENNÜNKET, HOZZÁD ESEDŐKET
HOGY ÁLDÁS HULLJON RÁNK, AHÁNYSZOR SZÓL E HARANG
HOGY ITT BÉKÉN ÉLJÜNK, ÉS ÉGBEN VÁRJON BÉRÜNK
JÉZUS LEGYEN ERŐNK TE MEG SEGÍTSÉGÜNK.

A SZEGÉNYEK PÁRTFOGÓJÁRÓL: SZENT ANTALRÓL ELNEVEZETT HARANGOT
SZT. ALAJOS ÉS SZT. FERENCRŐL ELNEVEZETT HARANGOK BESZERZÉSÉVEL
EGYIDŐBEN VÉGBEMENT KÖZADAKOZÁSBÓL S KÜLÖNÖSEN DONNER GYULA,
EGY MAGÁT MEG NEM NEVEZŐ HÍVŐNK NAGYLELKŰ ADOMÁNYÁBÓL ÖNTÖTTE
AZ ÚR 1921. ESZTENDEJÉNEK GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY HAVÁBAN,
AZ EGYHÁZKÖZSÉG, SLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ ÁLTAL, BUDAPESTEN.

Szent Katalin harang felirata:

BOLDOGULT ÉDESANYÁM EMLÉKÉRE
ZADRAVECZ ISTVÁN
A NEMZETI HADSEREG ELSŐ PÜSPÖKE
ÖNTETTE SLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN 1921.
SZENT KATALIN TISZTELETÉRE

A harang domborműve: kezében keresztet magasba tartó bő redőzetű ruhában álló alak.


A templom harangjainak története

1. Ágostonrendiek időszaka:

 1.1 Szent Vendel kistemplom – 1707-1762

1727. Az első harangot Baltasar Pachmann 1726-ban öntötte és a következő évben helyezték el a kápolna harangtornyába. Felirata szerint a két Szt. István, az első vértanú és az első magyar király tiszteletére szentelték. (Historia Domus 1699 – 1782. 1726-os bejegyzés, valamint lásd még Fallenbüchl Ferenc: Az ágostonrendiek Magyarországon. Bp. 1942. p. 89-90.)

1738. A második harangot Josephus Samassa készítette a Loretói Szent Szűz tiszteletére.(Fallenbüchl Ferenc: Az ágostonrendiek Magyarországon. Bp. 1942. p.90.)

A pestis-járvány idejében Zechenter Antal kettő harangot öntött Szent Sebestyén, Szent Rókus és Tolentinói Szent Miklós tiszteletére. Ezt nevezték pestis-harangnak.

A másik harang képeinek leírását ismerjük: A keresztre feszített Krisztus a fájdalmas Szűz Anyával, mellettük Szent János és Szent Donát.

1750. Egy újabb harangról tettek említést, melyet Zechenter Antal öntött. Többet erről nem tudunk.

1.2 Szent István vértanú* nagytemplom – 1770-1785**

* Az ágostonosok templomukat két Szent István, az első vértanú és az első magyar király tiszteletére szentelték.

** II. József rendeletére az ágostonosoknak el kellett hagyni az országúti templomukat és kolostorukat. A ferenceseket pedig a Vízivárosból kényszerítette áttelepülni a Szent Ferenc Sebei templomukból és kolostorukból 1785. április 9.-én.

A kistemplomot magába foglalva épül a nagytemplom. A déli torony 1753-ban, az északi torony 1754-ben épül meg. 1762-ben készül el a hajó és ekkor bontják le a kistemplomot, így feltehetően ekkor kerülnek a korábbi harangok új helyükre. Történetéről nincs ismeretünk, de a későbbi leírásokból és Canonica Visitatiokból képet kaphatunk a harangok sorsáról.

1780   Egy templomleírás három Zechenter-féle harangot említ, melyet az első kis-templomból hoztak át. Egy lélekharangot említ még, melyet Joseph Szaniszlo öntött 1760-ban.

2. A ferencesek időszaka: 1785-napjainkig

A ferencesek átveszik az ágostonosok templomát 1785. április 9.-én.

1795. Canonica Visitatio négy Zechenter-féle harangot említ.

1795. november 1. – Új, 320 font* súlyú harang felszentelését említik. (* 320 német font = 320 x 0,4767 kg = 152,54 kg ~ azaz 150 kg-os harang. Ez kb. egy 65 cm átmérőjű harangnak felel meg.)

1796. Canonica Visitatio továbbra is négy Zechenter-féle harangot említ.

Ugyanekkor említik, hogy az 1750-ből származó harangot, melyet Zechenter Antal öntött, Hornung Gyula öntötte újra. ( Prot. Hist. Conv. 1778-1849. 1843. nov. 1-i bejegyzés.)

Nincs adat és feljegyzés arról, hogy az első világháborúban hadi célra mikor és hány harangot vittek el. A régi Zechenter-féle harangoknak nyoma sincs. Az 1921-es datálású két harang, elődeik „visszapótlása” lehet:

1921. Ekkor két harang kerülhetett a toronyba, melyek ma is megtalálhatók, a Szent Antal harang és a Szent Katalin harang.

1921. Egy nagyméretű Szent Ferenc harang szeptember hóban történt felszenteléséről szól, melyet Slezák László harangöntő mester öntött és 25 q-t nyomott. A 2500 kg-os harang mintegy 170 cm mérettel, már igen komoly. Valószínű az északi toronyba került. Hogy mi lett ennek a sorsa, nem tudni.

1944-45. A templom belövést kapott. A déli torony két szintjét, az északi torony legfelső szintjét ellőtték. Érdemes volna a még meglévő visszaemlékezők ismeretével, levéltári- és egyéb forrásdokumentumokkal megerősítve a harangok sorsának alakulását nyomon követni.

Megjegyzés:

Zadravecz István tábori püspök, édesanyja emlékére 1921-ben öntött harangtestet golyó vagy repesz ütötte át, ma is lyukas.

A II. világháború után, új harang nem került a templom tornyaiba, csupán a kézi harangozás helyett, a két harang elektomechanikus rendszerrel, automata indítással szólal meg, programozott óraszerkezettel vezérelve.

 

Összeállította: Harsányi István
a ferences rendtartomány főépítésze, 2010