Bérmálás

Jelentkezési lehetőségek a bérmálás szentségének felvételére

Plébániánkon a bérmálás szentségére csak 18 év feletti fiatalokat készítünk fel. Az oktatás két évig tart – ezzel szeretnénk elérni, hogy a bérmálkozó érett keresztény személyiség legyen, aki a bérmálás szentségével megerősödve elkötelezettjévé válik plébániánknak (közösségbe jár, rendszeres imaélete van, tanúságot tesz a hitéről, a parancsok szerint él, rendszeresen gyón és áldozik). Leginkább azokat a fiatalokat szeretnénk tehát megbérmálni, akik hosszú évek óta plébániánkon járnak közösségbe és nem csak a két éves felkészítésre jönnek.
Az érdeklődők jelentkezését a megfelelő hittancsoportban vagy a plébániairodán várjuk.

Felnőtt korban a bérmálásra való felkészítés katekumenátusban történik. A plébániairodán keresztül kell időpontot egyeztetni a plébános atyával való személyes beszélgetéshez.

A krizma megszentelése

Bíboros úr: Most könyörögjünk kedves testvéreim a Mindenható Istenhez, hogy áldja meg és szentelje meg ezt az olajat, és mindazokat, akiket vele külsőleg felkenünk, belsőleg is legyenek felkentté és isteni Megváltónk művének részesévé.
Bíboros úr: Istenünk, Te vagy a szentségek szerzője és az élet forrása:
A hála szavával járulunk végtelen jóságod elé, mert előre jelezted az Ószövetségben az olaj megszentelő erejét, majd csodálatosan felragyogtattad Szent Fiad által, midőn az idők teljességében eljött.
Mert Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus, a húsvét szent titka által üdvözítve a világot, a Szentlélek kiáradásával eltöltötte az Egyházat, és elhalmozta csodálatos ajándékai által a mennyből, hogy Egyházad által legyen teljessé a világ megváltásának műve. Az emberiségnek azóta közvetíted kegyelmed kincseit a szentségi krizmával, hogy fiaid, akik újjászülettek a keresztség vizéből, a Szentlélek kenete által megerősödjenek, és hasonlóvá legyenek Krisztushoz, mint küldetésének társai: próféták, papok és királyok.

Kiterjesztjük kezünket a krizma felé.

Bíboros úr: Kérünk tehát Urunk, Istenünk, hogy kegyelmed ereje által áldást hozó + szentséggé legyen számunkra ez az illatos olaj-keverék. Ha érintik testvéreinket ennek a kenetnek cseppjei, a Szentlélek ajándékaival áraszd el őket, és minden hely vagy tárgy, melyet e szent olaj megjelöl, szentként tündököljön előttünk. De kiváltképp Egyházadat gyarapítsd az olajkenet szent titka által, hogy eljusson a tökéletességnek arra a fokára, midőn Te leszel minden mindenben, az örök világosság fényében ragyogva Krisztussal a Szentlélek által, mindörökkön örökké.
Mind: Amen.