Képviselőtestület

A világiak hivatást kaptak arra, hogy részt vegyenek a sajátos lelkipásztorimunkában: a hitoktatásban, az igehirdetésben, a szegények és betegek látogatásában, a kisközösségek irányításában, az ateistákkal való párbeszédben, a szentségekre való felkészítésben, az áldoztatásban, sőt a pap nélküli plébániák vezetésében is. A papok és a világiak közös lelkipásztori munkájának koordinálására a zsinat és a kódex a lelkipásztori tanács létrehozására hív fel, amelynek elnöke a plébános, tagjainak pedig tanácsadói joguk van. Hazánkban a plébániaközösség képviselőtestületének kell betölteniea lelkipásztori tanács és a gazdasági bizottság szerepét.

A világiak küldetése

A lelkiségi csoportok tevékenysége, feladata nem a szoros értelemben vett lelkipásztori munka segítése, ezért szükségvan a plébániai élet és a lelkipásztori munka közvetlen szolgálatára is. Ebben célszerű az alábbi csoportok létrejötte és szolgálata:

 • liturgikus csoport: feladata a liturgikus ünnepek széppé tétele, lelkinapok szervezése;
 • hitoktatási csoport: a gyermek-, ifjúsági- és felnőttkatekézis összefogása, táborok, lelkigyakorlatok szervezése a szülők bevonásával;
 • családgondozási csoport: a jegyesoktatásszervezése, fiatal házasok csoportjánakindítása, keresztelési oktatás segítése, elváltak gondozása;
 • karitatív csoport: betegek, szegényekgondozása, látogatása, segítése, alkalmi és ünnepi akciók;
 • sajtófelelős csoport: a katolikus sajtó termékeinek terjesztése, plébániai videó és könyvtár, templomi faliújság gondozása, plébániai újság szerkesztése, kiadása, helyi médiában való szereplés;
 • kulturális csoport: a közösségi ünnepek (farsang, jótékonysági bál, Mikulás- ünnep) kirándulások, zarándoklatok szervezése;
 • evangelizációs csoport: a hit iránt érdeklődők befogadása a katekumenátus keretében, a nem hívőkkel való kapcsolattartás;
 • társadalmi kapcsolatok munkacsoportja: pályázatok figyelése, készítése, intézése,egyéb intéznivalók felvállalása;
 • műszaki csoport: a templomi, plébániai karbantartások és beruházások szervezése, intézése, lebonyolítása;
 • gazdasági bizottság: az egyházközség tulajdonának gondozása, nyilvántartása, az anyagiak az egyházi és az állami előírásoknak megfelelő kezelése.

Ezeknek a munkacsoportoknak szervezője, koordinálója, összefogója a Képviselőtestület, hiszen ha a plébániának ideálisan nem egyszemélyi vezetéssel kell működnie, hanem kisegyházként, testvéri közösségként, akkor ennek meg kell nyilvánulnia a feladatok végzésében és a vezetésben is, azaz a plébánia irányítása a hívek széles köreinek bevonásával kell, hogy történjen. Ezért “a papok úgy töltsék be vezető tisztségüket, hogy .fogjanak össze a világiakkal, . az emberi tevékenység különböző területein nekik van tapasztalatuk és ők illetékesek.” (CL 27)

Tomka Ferenc: Új evangelizáció című könyve nyomán

 

 

Az Országúti Ferences Plébánián a képviselőtestület állandó tagjai:

 fr. Lendvai Zalán ofm

 • 1964-ben született
 • ferences szerzetes
 • 2017 augusztusától az Országúti Ferences Plébánia plébánosa
   fr. Szász Zsombor ofm

 • 1975-ben született
 • ferences szerzetes
 • 2016 augusztusától az Országúti Ferences Plébánia káplánja
   Dudás Zoltán

 • állandó diákónus
 • a plébániai karitász feladatait végzi
 • három gyermekes családapa
 • teológus-hittanár és szociális munkás végzettségű
 Gorove László

 • 1957-ben született
 • családos, öt gyermek édesapja
 • orvos, állandó diakónus
 • születése óta tagja plébániánknak
 Lógó Tibor

 • 1979-ben született
 • családos, három gyermek édesapja
 • templomunk másodorgonistája
 • 2006 óta a Kapisztrán Kórus karnagya
 Nagy László Adrián

 • 1968-ban született
 • családos, négy gyermek édesapja
 • templomunk orgonaművésze, zenetanár, rendszeresen ad koncerteket
 Nényei Gábor

 • 1940-ben született
 • családos, hét gyermek édesapja
 • 1993 óta diakónus
 • gépészmérnök, állandó diakónus
 • 30 éve a rózsadombi Krisztus Király templomban tevékenykedik

 

Az Országúti Ferences Plébánián a képviselőtestület választott tagjai:
(2013. május 26.)

Bodroghelyi Csaba.

 • 1963-ban született.
 • Családos, hat gyermek édesapja, két unoka öregapja.
 • Kormánytisztviselő
 • Gyerekkora óta kötődik plébániához, fiatalkori kitérők után családosként tért vissza a 10-es misékre. Az elmúlt években több esemény aktív segítője volt; részt vesz a katekumen képzésben, jegyesoktatásban, táborszervezésben.
 • 2007-től a képviselőtestület világi alelnöke.
   Csanádi Lőrinc

 • 1992-ben született.
 • Tanuló, klasszikus hegedű előadóművészet és szociológia szakokon.
 • A Boanergész közösség tagja, az együttes és a vasárnap esti fél8as zenei vezetője.
   Frigyesi Márton

 • 1980-ban született.
 • Családos, három gyermek édesapja, pedagógus, hitoktató.
 • Részt vállalt a plébániai hitoktatásban, jegyesoktatásban
  és a 2012. évi családos tábor szervezésében.
   Gödölle Mátyás

 • 1979-ben született.
 • Feleségével pár éve bekapcsolódtak a jegyesoktatásba.
 • A családos táborok fáradhatatlan szervezője, öt gyermek édesapja.
   Kanyó Henrik

 • 1972-ben született
 • Családos, három gyermek édesapja
 • Feleségével a jegyesoktatásban tevékenykednek
   Jobbágyi Anna

 • 1982-ben született.
 • Orvos, rehabilitációs munkát végez.
 • Családos, 2012-ben kötött házasságot.
 • A Sámuel közösség tagja.
   Kandrácsné Borbély Zsófia

 • 1982-ben született
 • Családos, három gyermek édesanyja
 • Német tanár, szociológus, irodavezető
 • 2000 óta a Sámuel ifjúsági közösség tagja, a plébánián kisebb szolgálatokat vállal. Férjével segítőként részt vesz a plébániai jegyesoktatásban.
   Lovas András

 • 1967-ben született
 • Családos, négy gyermek édesapja
 • Kereskedő
 • 1980 óta tartozik a plébániához, 1996 óta tagja a plébánia képviselőtestületnek, a Ferences Világi Rend tagja, katekumen csoportvezető
   Palkóné Tabi Katalin

 • 1976-ban született
 • családos
 • Magyar-angol szakos tanár
 • 1990 óta jár a plébániára, itt volt elsőáldozó, jelenleg is plébániánk egyik közösségének a tagja.
  Sok plébániai rendezvény szervezője.
  a Hírharang templomújság szerkesztője
   Peregi Balázs

 • 1984-ben született
 • ministránsvezető
 • feleségével együtt részt vesz a jegyesoktatásban.
   Somogyi András

 • 1967-ben született
 • Villamosmérnök, informatikus
 • Születése óta kötődik a plébániához.
 • 1996 óta tagja a plébánia képviselőtestületének,
  a Hírharang templomújság szerkesztője
   Szelényi Zsolt

 • 1974-ben született
 • Családos, öt gyermek édesapja
 • ügyfélkapcsolati munkatárs
 • Gyerekkora óta ide jár misére, 1980 óta ministrál, részt vesz a plébánia lelki és egyéb programjain.
 • A 2007-es jegyes-oktatásban feleségével együtt aktívan részt vett.
 • a Hírharang templomújság szerkesztője.
   Stark Júlia

 • Általános orvosként végzett, jelenleg doktoranduszként
  dolgozik.
 • a Sas közösség tagja

Werner Ákos

 • 1972-ben született
 • Családos, öt gyermeke édesapja
 • Könyvesbolt vezető
 • 1986 óta kötődik a ferencesekhez, azóta részben itt, részben Pasaréten aktívan részt vesz az egyházközség életében:
  nyári táborok szervezésében, Szilfa utcai programok szervezésében (bálok, beszélgetős estek, filmklub, stb.)
  Egy ideig a pasaréti egyházközség képviselője is volt.
 Wildner Dénes

 • 1948-ban született
 • Családos, négy gyermeke édesapja
 • Építőmérnök, matematikus szakmérnök
 • A 80-as évek vége óta kötődik a plébániához, számos plébániai rendezvény szervezésében részt vett, 2002 óta tagja a plébánia képviselőtestületének