Ferences Közösség

A Margit körúti ferences közösség tagjai:


P. Berhidai Piusz
tartományfőnök


P. Dobszay Benedek
tartományfőnök helyettes

P. Papp Tihamér
a FVR országos asszisztense


P. Lendvai Zalán
plébános, vikárius, ökonómus


P. Hegedűs Kolos
lelkipásztor


P. Fekete András
lelkipásztor


fr. Kiss Didák
provinciai titkár,
a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája
vezetője


P. Szendrei Miklós
lelkipásztor

P. Harsányi Ottó
a római Pontofica Universitas Antonianum professzora


P. Lukovits Milán
a Szent Angéla Iskola vezető lelkésze és tanára

P. Kovács Rafael
gyóntató
P. Szász Zsombor
káplán
fr. Weisz Rókus
sekrestyés


P. Whitehouse Domonkos
lelkipásztor


P. Szoliva Gábriel
a Szent Angéla Iskola tanára és kisegítő lelkésze, a LFZE tanára, PhD hallgató