Ferences Közösség

A Margit körúti ferences közösség tagjai:


P. Berhidai Piusz
tartományfőnök


P. Horváth Achilles
gvardián, káplán, provinciai evangelizációs animátor

P. Lendvai Zalán
definitor, vikárius, ökonómus, plébános,


P. Hegedűs Kolos
lelkipásztor


P. Fekete András
lelkipásztor


fr. Kiss Didák
provinciai titkár,
a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája vezetője


P. Szendrei Miklós
lelkipásztor


P. Harsányi Ottó
a római Pontofica Universitas Antonianum professzora

P. Lukovits Milán
a Szent Angéla Iskola vezető lelkésze és tanára, a Mária Rádió műsorigazgatója


P. Kovács Rafael
gyóntató


fr. Weisz Rókus

sekrestyés

P. Whitehouse Domonkos
lelkipásztor

P. Szoliva Gábriel
definitor, jelöltmagiszter, lelkipásztor, a Szent Angéla Iskola tanára és kisegítő lelkésze, PhD hallgató