„Vegyétek a Szentlelket!” – bérmálási felkészülés fiataloknak

Plébániánk bérmálási felkészítést indít 11-12. osztályos és egyetemista korú fiataloknak, akik a hitben és a hitgyakorlatban alapvetően már járatosak és szeretnének megbérmálkozni. Bővebben

A bérmálás szentsége szükséges a keresztségi kegyelem teljessé válásához… Ezáltal a hívek „még tökéletesebben kötődnek az Egyházhoz, a Szentlélek különleges ereje tölti el őket, … hogy Krisztus igazi tanúi legyenek”. (vö. KEK 1285)

A bérmálás tehát a felnőtt keresztény élet mellett való tudatos döntés, elköteleződés és erre Isten válasza: a Szentlélek teljességének befogadása.

Ez feltételezi, hogy a bérmálkozásra jelentkező fokozatosan elsajátítja és tudatosan éli a keresztény életmódot, azaz

  • ismeri az evangéliumot, azaz Jézus Krisztus tanítását,
  • személyes kapcsolata van a Szentháromságos Istennel, azaz a teremtő Atyával, a megváltó Fiúval és az éltető Szentlélekkel, rendszeresen, naponta imádkozik, ismeri a keresztény közösség közös imamódjait,
  • életét a keresztény életforma és erkölcs szerint alakítja és az ezzel ellentétes erkölcsi viselkedésnek tudatosan ellentmond, igyekszik megélni és valóra váltani az evangélium tanítását,
  • megfelelő ismeri a keresztény hit tanítását,
  • rendszeres szentségi életet él (rendszeres gyónás, heti mise és áldozás)
  • ismeri az egyház ill. a plébániaközség életét, tevékenységét, programjait és abba tevékenyen bekapcsolódik.

2023. szeptember 12-től kedd esténként 19.00 órától várjuk azokat a 11-12. osztályos és egyetemista korú fiatalokat ill. fiatal felnőtteket, akik a hitben és a hitgyakorlatban alapvetően már járatosak – pl. egyházi iskolába jártak, rendszeresen gyakorolják hitüket – és szeretnének megbérmálkozni.

A felnőtteket most induló katekumen csoportunkba várjuk.

Bérmálás_2023