Változások a ferences közösség életében

A Ferences Rendtartomány 2020.04.28-án megszületett döntései érintik a Margit körúti ferences közösség és az Országúti Ferences Plébánia közösségét is. Bővebben

2020 augusztustól:

  • Tihamér atya a pesti rendház és templom (Ferenciek tere) szolgálatába kerül át
  • Zsombor atya Gyöngyösön lesz lelkipásztor,
  • Bence atya Pasaréten házfőnök és magiszter,
  • a budai rendház vezetője (házfőnöke) Achilles atya lesz,
  • aki egyben a plébánia káplánja is lesz,
  • illetve tartományfőnökként lehetőségei szerint Piusz atya is részt vesz a lelkipásztori szolgálatban.

A rendtartományban vannak még más változások, ezekről a ferencesek.hu oldal részletes ad tájékoztatást.

Mindannyiukért hálát adva és megköszönve hivatásukat és sokéves áldásos munkájukat, szolgálatukra, plébániánkra és ferences közösségünkre is a Fölséges Isten áldását kérjük!