Múltidéző

Kedves Plébániai Testvéreink!
2020 szeptemberében lesz negyedévezredes templomunk. Ennek okán méltóképpen kívánjuk megünnepelni nem annyira a falakat, mintsem aminek a 250 éve felszentelt falak otthont adnak: plébániai közösségünket. Bővebben

„Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az” (Zsid 3,4)

Ennek az ünneplésnek a részeként szeretnénk minél több személyes emléket összegyűjteni.

A Plébániai Képviselőtestület ezért felhívást intéz mindenkihez, aki a plébániához kötődik vagy kötődött, vagy valamely családtagja ide tartozott:

  1. Egyrészt várunk fényképeket a múltból, mely a templomról, vagy valamely emlékezetes templomi eseményről készült. Szívesen fogadunk egyéb tárgyi emléket is, mely egy múltbéli jeles történéshez, ünnephez kötődik (pl. régi első misés szentkép; oklevél, stb.).
  2. Másfelől műfaji megkötöttség nélkül várunk személyes hangvételű írásokat, visszaemlékezéseket a plébániánkon szolgált ferences testvérekről, országúti eseményekről, várjuk továbbá a plébániával kapcsolatos kedves vagy megható történeteket.

Az elkészült anyagokat (mind a fényképeket, mind az írásokat), kérjük, borítékban adják le a portán vagy a plébániai irodán. A borítékra az alábbiakat írják rá:

  • Országút250
  • név és telefonszám/vagy e-mail cím
  • fénykép esetén, ha a plébániának szeretné adományozni, kérjük, írja rá a borítékra: „NEM KÉREM VISSZA”

A fényképeket és az írásokat digitális formában e-mailen is elküldhetik az orszagut250@gmail.com címre. Kérjük, hogy az e-mailben is adják meg nevüket.

A beküldés határideje: 2020. január 26.

Terveink szerint a beküldött anyagokból készült válogatást egy kiállítás keretében és a honlapon is közkinccsé tesszük, a legérdekesebbeket pedig a jubileumi kiadványban jelentetjük meg.

A kőre emlékezve dicsérjük az építőt!