Imádkozzunk elhunyt szeretteinkért!

Novemberben minden nap a reggeli szentmisét kedves halottainkért mutatjuk be.  Bővebben

A templomban kitett borítékokban található lapokra lehet felírni mindazok nevét, akikért a közös imádságot kérik, majd a borítékba visszatéve a sekrestyében, az irodán vagy a portán adják le.
Imádságot emailben is lehet egyeztetni az irodával – adományukat ebben az esetben a plébánia számlaszámára utalhatják.