Búcsú Zsombor és Tihamér atyáktól

Augusztus 9-én vasárnap a 10.00 órás szentmisében köszönünk el Zsombor atyától, a 11.15-ös szentmise keretében Tihamér atyától megköszönve sokéves lelkipásztori szolgálatukat. Bővebben

Bence atyától szeptember 13-án a 19.30-as misében köszönünk majd el.

Szerzetesi és papi életükre az Úr áldását kívánjuk!