“Áldott légy, Uram, a testi halálért, a mi testvérünkért, akitől élő ember el nem futhat.”

2021. november 27-én reggel Hegedűs Kolos atya életének 76., szerzetességének 57., papságának 51. évében csendben hazaérkezett az Úrhoz, december 11-én búcsúztattuk. Bővebben

Hálát adunk életéért, áldozatos szolgálatáért, odaadó szeretetéért és hűségéért példaadóan és alázattal hordozott betegségében – a Fölséges Isten adja meg neki örök békéjét!

Kolos atya temetése december 11. szombaton volt az Országúti Ferences Templomban -11.00 órakor a szentmisét ajánlottuk fel, majd a templom kriptájában helyeztük nyugalomra.

Kolos atya 2021. augusztusi aranymiséjének képei itt megtekinthetők.